6.2.10

Polisèmia a ritme de rap


La palma de la mà
De dàtils no me’n fa.
La planta del meu peu
No s’ha pas de regar.
No tenen peus ni cames
Les potes del sofà.
No pengen de cap arbre
Les fulles d’afaitar.
De cap agulla el cap
No pensa ni raona,
Això mateix li passa
A més d’una persona