27.7.09

Viure o no viure

Caspar David Friedrich


Viure o no viure: la qüestió és aquesta:
si pensa amb més noblesa qui suporta
dards i fonades d’ultratjant fortuna,
o aquell que s’arma contra un mar de penes
i amb les armes s’hi oposa per finir-les.
[...]

I encara, amb el pas dels anys, la qüestió és la mateixa.